Vzgajajmo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije.

Celoten zaslužek vsakega prodanega Diajuaja, je namenjen izobraževanju otrok in mladine na področjih STEAM (“Science”, “Technology”, “Engineering”, “Arts” & “Mathematics”).